Studying at 'Petru Maior'
Back to 'Petru Maior' University page
 
Licence, Facultatea de Inginerie

Automatică și informatică aplicată
Automation and applied informatics
1st
year
2nd
year
3rd
year
4th
year

Ingineria sistemelor electroenergetice
Electro-energetic systems engineering
1st
year
2nd
year
3rd
year
4th
year

Inginerie economică industrială
Economical and industrial engineering
1st
year
2nd
year
3rd
year
4th
year

Inginerie medicală
-

Tehnologia construcțiilor de mașini
The technology of mechanical engineering
1st
year
2nd
year
3rd
year
4th
year
 
Licence, Facultatea de S{tiinte s{i Litere

Comunicare și relații publice
Communication and public relations
1st
year
2nd
year
3rd
year

Educație fizică și sportivă
-

Informatică
Computer science
1st
year
2nd
year
3rd
year

Istorie
History
1st
year
2nd
year
3rd
year

Limba și literatura română - Limba și literatura engleză
Romanian language and literature - english language and literature
1st
year
2nd
year
3rd
year

Limbi moderne aplicate
Applied modern languages
1st
year
2nd
year
3rd
year

Studii de securitate
-
1st
year
2nd
year

Științe politice
Political studies
1st
year
2nd
year
3rd
year
 
Licence, Facultatea de Economie s{i Drept

Administrație publică
Public administration
1st
year
2nd
year
3rd
year

Contabilitate și informatică de gestiune
Accountancy
1st
year
2nd
year
3rd
year

Drept
Law
1st
year
2nd
year
3rd
year
4th
year

Economia comerțului, turismului și serviciilor
Economy of trade, tourism and services
1st
year
2nd
year
3rd
year

Finanțe și Bănci
Finance and banking
1st
year
2nd
year
3rd
year

Management
Management
1st
year
2nd
year
3rd
year

Pedagogia învățămîntului primar și preșcolar
-
 
Master, Facultatea de Inginerie

Managementul sistemelor calității
Quality management systems
1st
year
2nd
year

Managementul sistemelor de energie
Management of energetic systems
1st
year

Proiectare și fabricație asistate de calculator
Computer aided design and manufacturing
1st
year
2nd
year

Sisteme automate de conducere a proceselor industriale
Automatic systems of managing industrial processes
2nd
year
 
Master, Facultatea de S{tiinte s{i Litere

Doctorat Filologie
-

Doctorat Istorie
-

Educație fizică și consiliere sportivă
-

Elitele, cultura și construcția europeană
Elites, culture and european construction
2nd
year

Istoria literaturii și sistemul criticii literare
History of literature and literary criticism
1st
year

Istoria mondială, sisteme și relații internaționale
World history, international systems and relations
1st
year

Studii anglo-americane
Anglo-american studies
2nd
year

Tehnologia informației
Information technology
1st
year
2nd
year
 
Master, Facultatea de Economie s{i Drept

Achiziții publice
-
1st
year

Administrarea afacerilor în comerț, turism și alte servicii
Business administration in trade, tourism and other services
1st
year
2nd
year

Contabilitate și audit
Accountancy and audit
1st
year
2nd
year

Gestiune financiar bancară
Financial-banking administration
1st
year
2nd
year

Instituții judiciare și profesii liberale
Judicial institutions and liberal professions
1st
year

Managementul afacerilor
Business management
1st
year
2nd
year

Managementul resurselor umane
Human resources management
1st
year
2nd
year

Masterat profesional european de administrație publică
European professional master in public administration
1st
year
2nd
year