Studying at 'Petru Maior'
Back to 'Petru Maior' University page
 
Licence, Facultatea de Inginerie

Automatică și informatică aplicată
Automation and applied informatics

Ingineria sistemelor electroenergetice
Electro-energetic systems engineering

Inginerie economică industrială
Economical and industrial engineering

Inginerie medicală
-

Tehnologia construcțiilor de mașini
The technology of mechanical engineering
 
Licence, Facultatea de S{tiinte s{i Litere

Comunicare și relații publice
Communication and public relations

Educație fizică și sportivă
-

Informatică
Computer science

Istorie
History

Limba și literatura română - Limba și literatura engleză
Romanian language and literature - english language and literature

Limbi moderne aplicate
Applied modern languages

Studii de securitate
-

Științe politice
Political studies
 
Licence, Facultatea de Economie s{i Drept

Administrație publică
Public administration

Contabilitate și informatică de gestiune
Accountancy

Drept
Law

Economia comerțului, turismului și serviciilor
Economy of trade, tourism and services

Finanțe și Bănci
Finance and banking

Management
Management

Pedagogia învățămîntului primar și preșcolar
-
 
Master, Facultatea de Inginerie

Managementul sistemelor calității
Quality management systems

Managementul sistemelor de energie
Management of energetic systems

Proiectare și fabricație asistate de calculator
Computer aided design and manufacturing

Sisteme automate de conducere a proceselor industriale
Automatic systems of managing industrial processes
 
Master, Facultatea de S{tiinte s{i Litere

Educație fizică și consiliere sportivă
-

Elitele, cultura și construcția europeană
Elites, culture and european construction

Istoria literaturii și sistemul criticii literare
History of literature and literary criticism

Istoria mondială, sisteme și relații internaționale
World history, international systems and relations

Studii anglo-americane
Anglo-american studies

Tehnologia informației
Information technology
 
Master, Facultatea de Economie s{i Drept

Achiziții publice
-

Administrarea afacerilor în comerț, turism și alte servicii
Business administration in trade, tourism and other services

Contabilitate și audit
Accountancy and audit

Gestiune financiar bancară
Financial-banking administration

Instituții judiciare și profesii liberale
Judicial institutions and liberal professions

Managementul afacerilor
Business management

Managementul resurselor umane
Human resources management

Masterat profesional european de administrație publică
European professional master in public administration